תנאי שימוש

“תנאי שימוש
בית >>> תנאי שימוש
נא לקרוא בעיון את תנאי השימוש הללו בנוגע למכירה טרם ביצוע הזמנה באתר, או רכישה טלפונית או כל פעולה אחרת הנוגעת לאתר זה.
אתר זה (להלן “”האתר””) נמצא בבעלות ומתופעל על””י “”מינוס 417 בע””מ (להלן “”מינוס 417″”, “”אנחנו”” או “”שלנו””).
תנאי השימוש ותנאי הרכישה הללו וכל תיקון או תוספת להם, יחד עם מדיניות הפרטיות שלנו (להלן “”ההסכם””) מהווים הסכם משפטי מחייבין בינך לבין מינוס 417.
הסכם זה נוגע לכל שימוש באתר, כל הזמנה שתתבצע באמצעות האתר או באמצעות הטלפון, וכל שימוש או ניסיון מצידך להשתמש במוצרים והשירותים שלנו (להלן “”השימוש””). השימוש על-ידך באתר זה מהווה הסכמה להסכם זה.
אם אינך מסכים להיות כבול/ה להסכם זה, נא לא לעשות שימוש באתר, לא לבצע הזמנה באמצעותו, ולא להשתמש במוצרי מינוס 417.
תנאי סף
על מנת להשתמש באתר, גילך צריך להיות 18 או יותר והינך כשיר להיכנס להסכם מחייב עימנו ואין לך כל מניעה מלבצע זאת תחת החוקים המתאימים.
תוכן משתמש
בכפוף להסכם זה, מותר לך להעלות תמונות, תגובות, סרטוני וידאו, סקירות ודרכי התקשרות ותכנים נוספים לאתר (להלן “”התוכן שלך””).
אלא אם נאמר על-ידינו אחרת, על ידי פירסום או שליחת התוכן שלך באתר, הינך מאשר/ת למינוס 417 את הזכות לעשות שימוש, לשכפל, לערוך, לבצע התאמות, לפרסם, לתרגם, וליצור נגזרות עבודה מתוכו, להפיצו, ולהציג יחד עם תוכן זה את השם שנמסר לנו בהקשר לתוכן זה, בכל רחבי העולם בכל מדיה הידועה כיום או שתיווצר בעתיד, ואת החופש לעשות שימוש בכל הרעיונות, קונספטים או כל דרך אחרת המכילה את התוכן שלך לכל מטרה שהיא, לרבות, אך לא רק, פיתוח, ייצור, הפצה ושיווק מוצרים העושים שימוש במידע זה.
הינך מצהיר/ה שאת/ה הבעלים ו/או בעל/ת השליטה בכל הזכויות לתוכן שלך, ושהתוכן שלך מדויק, ושהשימוש בתוכן שלך אינו מהווה הפרה של הסכם זה ולא יגרום לפציעה לכל אדם או ישות, ושתפצה את מינוס 417 בגין כל האשמות הנוגעות לתוכן שלך.
מינוס 417 אינה אחראית ואינה בעלת חבות לכל פירסום של התכנים שלך על-ידך או על-ידי גורם צד שלישי.

תנאי השימוש
אינך רשאי להשתמש באתר בדרכים העלולות להוות הפרה של זכויות כלשהן או הגבלה או פוגעות בהנאה של כל גורם אחר באתר זה.
אינך רשאי/ת לעשות, מבלי שיש לך אישור בכתב מראש המהווה את הסמכמתנו ומתיר כדלקמן: להעתיק, לשכפל, להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן המופיע באתר לכל מטרה, או להשתמש בתוכן המופיע באתר לכל ניצול מסחרי כלשהו, לא להפר או להפריע לאבטחה ו/או למקורות של האתר, לא להעלות קבצים מזיקים או וירוסים כלשהם.
אין לעשות שימוש באתר לרעה כוונתו לכל החוקים הקבילים המתייחסים לשימוש באתר.
זכויות קניין רוחני
האתר מוגן על ידי זכויות יוצרים, קניין רוחני, פטנטים או כל זכויות קנייניות וחוקים אחרים.
מינוס 417 רשאית להסיר תוכן העלול להוות הפרה של זכויות יוצרים או כל זכויות קניין רוחני של אחרים.
בנוסף, מינוס 417 רשאית למנוע את הגישה של משתמשים אשר עשויים להיחשב כמפרים של זכויות יוצרים או כל זכויות קניין רוחני של אחרים.
אין לפרש את האמור בהסכם זה או באתר כדי להעניק רישוי או זכות, באופן מפורש, באופן עקיף, או כל דרך אחרת על-ידי מינוס 417 או זכויות קניין רוחני של גורם צד שלישי. כל זכויות שהן שלא ניתנו בצורה מפורשת הינן שמורות.
סימנים מסחריים
“”מינוס 417″” הינו סימן מסחרי ידוע כמו גם סימן מסחרי רשום (להלן “”סימן מסחרי””). אין לך זכות לעשות שימוש בסימן מסחרי זה בשום צורה שהיא. השימוש בסימן המסחרי מבלי קבללת אישורה של מינוס 417 בכתב מהווה הפרה של זכות קניינית זו.
המידע המפורסם באתר
מידע (לרבות, ומבלי להגביל, עצות והמלצות) באתר זה אינו מיועד לרפואה או מהווה המלצה רפואית.
תמיד יש להיוועץ עם רופא טרם תחילת כל טיפול חדש. מינוס 417 אינה אחראית לכל נזק ו/או פעולה הנגרמת בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.
כתב ויתור על כל אחריות שהיא
השימוש באתר הוא על בסיס “”כמו שהוא”” (“As Is”) ו””כזמין”” (“As Available”). מינוס 417 מתנערת מכל אחריות שהיא, במפורש או במרומז.
מינוס 417 אינה אחראית שהאתר יענה על דרישותיך או שהגישה לאתר תתבצע ללא הפרעות, בעיות אבטחה או בעיות אחרות.
מינוס 417 אינה אחראית על התוצאות ו/או ההשלכות שעלולות להיגרם מהשימוש באתר.
הינך מסכימ/ה שכל מידע אותו תשיג/י דרך השימוש באתר זה הוא על אחריותך בלבד ושהינך הגורם האחראי הבלעדי לכל נזק שעלול להיגרם למערכת המחשב שלך, או לכל איבוד מידע אשר עלול להיגרם לך.
קישורים
האתר מספק קישורים לאתרים ו/או מקורות אחרים, לרבות מפרסמים, עליהם אין למינוס 417 שליטה. קישורים אלה מסופקים אך ורק לשם נוחות המשתמשים ואינם קשורים בשום צורה למינוס 417 מבחינת תכנים, פריטים או שירותים המצויין באתרים של גורמים צד-שלישי אלה.
רכישה
מינוס 417 שומרת לעצמה את הזכות, מבלי מתן הודעה מוקדמת, להפסיק או לשנות פרטים או מחירים של מוצרים ו/או תנאי רכישה אחרים ו/או כל דבר אחר המופיע באתר.
מינוס 417 רשאית, אולם אינה מחוייבת לכך שהמחירים המופיעים באתר יהיו נכונים, ולתאר את המוצרים הזמינים באתר בצורה מדויקת ככל האפשר.
במידה ותיאור מוצר באתר אינו כפי שהוא בעת קבלתו על-ידך, או שהאריזה באתר אינה תואמת את המוצר אותך קיבלת, תוכל/י להשיב אותו אלינו, ללא שנעשה בו שימוש או נגרם לו נזק, בהתאם למדיניות החזרת המוצרים שלנו.
במידה וקיבלת קוד קופון דרך רשתות חברתיות, פירסומים, או דרכים אחרות (המורכב מאותיות ומספרים, לדוגמה: FDG001), תוכל/י להשתמש בו בעת שלב הזנת התשלום, בשדה הנקרא קוד קופון.[תוספת 1] לאחר הזנת קוד הקופון (בפרק הזמן בו הוא בתוקף) סל הקניות של יפחת בהתאם לאמור בפירסום (לדוגמה עלותם של מספר פריטים תפחת ב-30%).
מינוס 417 שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הצעה מטעמה בכדי לתקן טעויות, בכל שלבי ההזמנה, גם אם בוצע חיוב בכרטיס אשראי.
אם הזמנת מוצר, התשלום צריך להתקבל על-ידי מינוס 417 טרם קבלת ההזמנה על-ידי מינוס 417.
על מנת לראות מוצרים במטבע מקומי, הלקוח יכול לשנות את העמוד הראשי. אמצעי התשלום תלוי בקיום משלוח למדינה, קשור לפלטפורמת התשלום והחיוב מאת המפיץ המקומי (לדוגמה אם מטבע מקומי הוא ביורו, התשלום יתבצע ביורו).
מינוס 417 רשאית לדרוש מידע נוסף בנוגע להזמנתך אם לא סיפקת את כל המידע הנדרש, ורשאית לבטל או להגביל את כמות ההזמנה בכל זמן לאחר ביצוע ההזמנה.
הזמנתך מהווה קבלה של הסכם זה. בעת השלמת ההזמנה, אישור של זהותך ושל צורת התשלום שהתקבל, אנו נפעל לאתר את המוצר שהזמנת ולהין אותו למשלוח. כל המוצרים כפופים לזמינות.
אנו נפעל לעדכן אותך אם המוצר אותו הזמנת אינו זמין ואנו עשויים להצי לך מוצר חלופי אשר הינו שווה ערך באיכות ובשווי כספי.
מינוס 417 אינה מקבלת הזמנות מספקים, סיטונאים או לקוחות שמכוונתם למכור מחדש (resell) את המוצרים המוצעים באתר.
במידה ומינוס 417 תגלה שביצעת הזמנות באתר במטרה לבצע מכירה מחדש של פריטים המוצעים באתר, אנו נבטל באופן מיידי את הזמנתך, נשעה או נבטל לחלוטין את החשבון, ונפעל באמצעות כל הזכויות והסעדים המשפטיים העומדים לרשותנו במסגרת החוק. במידה ונגלה כי הזמנה בוצעה באמצעות אמצעי חיוב מזוייפים או גנובים, מינוס 417 תפעל גם לדווח לגורמי האכיפה הפדרליים, המדינה והרשויות המתאימות.

 

משלוחים וסיכונים
מינוס 417 תוסיף עלויות משלוח ודמי טיפול להזמנתך. אלא אם עודכנתך אחרת על כך, מינוס 417 תבצע שילוח מסחרי כדי לשלוח את המוצרים בפרק זמן סביר לאחר קבלה והשלמת הזמנתך במלואה.
זמן השילוח הינו משוער בלבד ומינוס 417 אינה אחראית לו.
הינך מבינ/ה כי זמנות המוצרים עשויה להיות מוגבלת ומוצרים מסוימים עשויים לא להיות זמינים למשלוח, בומקרה כזה המוצרים ישלחו ברגע שיהיו זמינים שוב.
במידה ויחול עיכוב בהזמנה (בין אם כתוצאה מעיכוב בתאריך שנקבע מראש, או אם לא צוינו תאריכים כלשהם, מעבר ל-30 יום לאחר מועד ההזמנה), מינוס 417 תנסה ליצור עימך קשר.
אם מינוס 417 לא תוכל ליצור איתך קשר או שלא תהי/ה מעוניין/ת יותר במוצר, מינוס 417 תבטל את ההזמנה ותפעל להחזיר לך את הסכום ששולם, ותעשה זאת בתוך 14 ימי עסקים, אם התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי של גורם צד שלישי, כגון ויזה או מאסטרקארד. מינוס 417 לא תישא באחריות בגין כל הפסק כספי, נזק, עלות, או הוצאה אשר עלולה להיגרם בשל עיכוב במשלוח או במסירה.
הסיכון של אובדן שעלול להיגרם לפריטים המועברים אליך בעת מסירתם חלים על חברת השילוח.

מינוס 417 עשויה לדחות הזמנות כאשר יצויין כי הן מחוץ לגבולות ארצות הברית. מס המכירה אשר עשוי לחול על המוצר הינו בהתאם למדינה בה ההזמנה בוצעה.
המידע על התשלום הוא שלך או עבור הגורם המאושר עבורו נתבקש לספק לך אותו.
מינוס 417 רשאית לבטל את הזמנת על סמך שיקולה הבלעדי, במידה ותמצא לכך לנכון.

הזמנות בינלאומיות:
מינוס 417 רשאית לקבל הזמנות לביצוע רכישה של מוצריה מאזרחים שאינם מארצות הברית (non-U.S. residents).
קבלת הזמנות אלה ומכירת המוצרים תהיה נתונה לחוק החל באותה מדינה ממנה התבצעה הההזמנה.
הינך מחוייב ואחראי לספק מידע עדכני, שלם ומדויק לגבי החשבון בו את/ה מחויב/ת. לא יהיו לך טענות כלשהן בנוגע לעניין זה.

מדיניות החזרה
מינוס 417 תחזיר לך את התשלום ששילמת כאשר המוצר הוחזר בזמן או התבטלה הזמנתו, במסגרת 30 ימי עסקים הנכללים במדיניות החזרת המוצר אם נרכש באמצעות חברת אשראי שהינה גורם צד-שלישי, ורק אם המוצר לא היה בשימוש ולא נגרם לו פגם כלשהו. אם אינך בטוח/ה לגבי זכותך להחזיר את המוצר, תוכל/י ליצור קשר עם מחלקת השירות שלנו לצורך קבלת עזרה.
חתימות אלקטרוניות
הינך מאשר/ת כי את/ה מסכימ/ה לקבל את כל המידע האלקטרוני ואמצעי ההתקשרות כגון ההסכמים לגבי האתר והם ישלחו אליך באמצעים אלקטרוניים כגון אימייל, ויהיו להם את אותן סמכויות והשפעה כשם שהיו בכתב ונחתמו על-ידי הצדדים. הינך מאשר ומסכים כי על-ידי לחיצה על “”אישור””, “”הורדה”” ו””אני מאשר/ת”” או כל קישורים דומים שהם, הינך מאשר/ת באופן חוקי כי החתימה האלקטורנית הינה מחייבת והינך נכנס/ת לחוזה חוקי מחייב התקף בפני כל סמכות משפטית המוסמכת לכך.
אמצעי תקשורת
הינך מסכימ/ה שכל השיחות הטלפוניות עם מינוס 417 יהיו מוקלטות. הינך מאשר/ת כי פרטים ליצירת קשר אותם תספק/י יהיו נכונים ומדויקים.
הינך מסכימ/ה לקבל שיחות טלפוניות, אימיילים, הודעות מוקלטות מראש ו/או שיחות עם חיוג אוטומטי (לרבות הודעות טקסט) על-ידי או בשם מינוס 417 הקשורות להסכם זה, לכל רכישה ו/או טרנזאקציה עם מינוס 417, הקשורה לחשבון שלך (לרבות גביית חובות) ופירסומים הנוגעים למוצרי מינוס 417.
אמצעי התקשרות אלה עשוים להתבצע על-ידי מינוס 417 או מטעמה, גם אם מספר הטלפון אותו סיפקת לנו רשום בכל מדינה או רשות פדרלית שאינה מתירה יצירת קשר עם רשימות (Call List).
מינוס 417 אינה אחראית לכל האשמות אשר עשויות להיות לך כתוצאה מכך.
מינוס 417 רשאית, והינך מאשר/ת זאת במפורש, ליצור עימך קשר באמצעות כתובות אימייל, כתובות דואר או כתובות שילוח ומספרי טלפון אותם סיפקת בצורה ישירה או הושגו באמצעות דרכים חוקיות אחרות, כגון skip tracing.
הינך מסכימ/ה לספק למינוס 417 התראה בתוך 30 יום לגבי כל שינוי בפרטים ליצירת קשר עימך דרך שירות הלקוחות.
הגבלת החבות
הינך מבינ/ה ומסכימ/ה שבשום אופן מינוס 417, או כל ישות משפטית המקושרת אליה, אינה בעלת חבות בשל נזקים.
הדבר כולל, ללא מגבלה, כל הפסד של נפחים (Capacity Loss), הפסד של רווחים, הפסד של מידע, הפסד של כוונה טובה, הפסד של שירותי משלוח חלופיים, או כל דבר אחר שאינו קשור בצורה ישירה, מיוחדת, מקרית או נזקים נסיבתיים.
הדבר תקף ללא קשר לאופן בו הנזק נגרם, ואם קיימת כל חבות תיאורטית, בין אם במסגרת הפרה של החוזה, עוולה (לרבות הזנחה הנובעת כתוצאה מרשלנות) או כל דבר אחר אשר עשוי להשתמע בשל שימוש או חוסר יכולת להשתמש, באתר, בפריטים שנרכשו באתר, או כל עלות אלטרנטיבית של שירותים או סעיפים (Sections).
שיפוי
אם כתוצאה מ- או בכל דרך הקשורה לשימוש שלך באתר, ו/או מידע ששלחת או העברת באמצעות האתר, ו/או פרטיות, נגרמה עוולה או קיימות כל טענות הקשורות לשיתוף של מידע אישי למינוס 417 שאינו נמצא בבעלותך, תוך הפרה של הסכם זה ו/או מהווה הפרה שלך של ההסכם, הינך מצהיר/ה ומסכימ/ה לשפות את מינוס 417, את בעלי מחזיקי המניות שלה, דירקטורים, מנהלים, עובדים, סוכנים, מותגים-קשורים, ספקים, חברות בת ושותפים, מפני כל חבות, הפסדים, דרישות, מחלוקות, נזקים ועלויות מכל ססוג שהוא, לרבות, ומבלי להגביל, עלויות עורכי דין סבירות ועלויות ליטיגציה וכל נזק מסוג אחר שעלול להיגרם כתוצאה מכך.
סעדים
במקרה של כל הפרה או איום להפרה על-ידך של הסכם זה, אנו נהיה רשאים להוציא צו ו/או כל פעולת ריסון מתאימה כנגד אותה הפרה. הדברים האמורים בהסכם זה אינם מונעים ממינוס 417 כדי לנקוט בפעולות וסעדים קיימים נוספים.
שום עיכוב מצד מינוס 417 ביישום כל זכות או סעד שהם תחת הסכם זה יהוו ביטול לזכות זו או ישפיעו על יכולתה של מינוס 417 לפעול למימוש זכות או סעד אלה. כל ויתור שהו חייב להיות מוסכם על ידי מינוס 417 בכתב.
סגירת האתר
הינך מקבל/ת ומסכימ/ה שמינוס 417 מורשית, מבלי לספק הודעה מוקדמת, על סמך שיקול דעתה הבלעדי, ובכל זמן נתון, לסגור או להשעות את פעילות אתר זה או שימוש שלך באתר, מכל סיבה שהיא שמינוס 417, רואה לנכון, ומינוס 417 לא תהיה מחוייבת לך או לכל גורם צד שלישי לגבי הההשלכות של סגירה או השעייה שכזו.
במקרה של כל סיום של פעילות שימוש או גישה שלך לאתר, הינך מסכימ/ה שהסכם זה ימשיך לחול בעקבות פעולת הסיום.
כל יצוגים, אחריות, וחובות שיפוי אשר יעשו או יתבצעו על-ידך יהיו קבילים ולא יתבטלו או יחוסלו מחשבונך או יחסיך עם מינוס 417.
סמכות שיפוטית בלעדית
בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ישראל יהוו את הסמכות הבלעדית לפסוק בכל מחלוקת הנובעת בשל הסכם זה, פרשנותו או יישומו.
התנאים לעידכון הסכם זה
מינוס 417 עשויה לשנות ו/או לעדכן הסכם זה, מעת לעת, על פי שיקול דעתה, ומבלי להודיעך על כך. המשך שימוש על ידך באתר מהווה את הסכמתך לקבל כל שינויים שהם.
גורם שלישי והסכמים חלופיים
מינוס 417 מורשית למנות, להעביר, או להמסור לקבלן משנה את כל זכויותינו וחובותינו תחת הסכם זה לכל גורם שלישי על פי שיקול דעתנו.
הזכם זה מחליף כל תנאי שימוש קודמים שפורסמו על-ידינו וכל דרכי יצוג או הצהרות שנעשו על-ידינו כלפיך, בין אם בעל-פה, בכתב או בכל דרך אחרת.

[email protected]
+972-3-6774449
ת.ד. 3082
פתח תקווה
4951606
ישראל”