POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zakres zastosowania

Firma -417 przyjęła niniejsze Oświadczenie o prywatności w celu poinformowania użytkowników o swojej polityce w odniesieniu do informacji zebranych na tej stronie internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację niniejszego Oświadczenia o Prywatności oraz zgodę na praktyki w nim opisane.

Automatyczne zbieranie anonimowych informacji

Kiedy odwiedzasz stronę -417, tak jak w przypadku większości innych stron internetowych, pewne anonimowe informacje o Twojej wizycie są automatycznie rejestrowane, co może zawierać informacje o typie przeglądarki, z której korzystasz, nazwę serwera i adres IP, przez który uzyskujesz dostęp do Internetu (takie jak “aol.com” lub “earthlink.net”), datę i czas dostępu do strony, strony, które odwiedzasz na stronie -417, oraz adres internetowy strony, z której łączyłeś się bezpośrednio ze stroną -417. Informacje te nie są danymi osobowymi.

Informacje umożliwiające identyfikację osoby

Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą użytkownika i pozwalają nawiązać z nim kontakt, np. nazwisko, adres, numer telefonu/faksu, numer ubezpieczenia społecznego, adres e-mail lub wszelkie informacje przesłane do -417, które identyfikują użytkownika.

www.minus417.com nie będzie gromadzić żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, jeśli użytkownik ich nie poda. Dlatego też, jeśli nie chcesz, aby -417 uzyskał jakiekolwiek informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, nie wysyłaj ich.

Użytkownik może odwiedzać i przeglądać stronę internetową -417 bez ujawniania swoich danych osobowych. Użytkownik może również zdecydować się na ujawnienie swoich danych osobowych, które mogą być przechowywane w sposób opisany poniżej.

-417 może zbierać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika na swojej stronie internetowej za pomocą następujących metod:

Rejestracja 

Aby móc skorzystać z promocji, stać się zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej -417 lub wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o -417 poprzez inną stronę, należy zgłosić się wypełniając formularz rejestracyjny na stronie. Formularz ten wymaga podania pewnych danych osobowych, które mogą obejmować, bez ograniczeń, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, obszary zainteresowań, korzystanie z produktów i/lub unikalne indywidualne hasło.

Transakcje i działanie

Jeśli zostaniesz zarejestrowanym użytkownikiem lub jeśli przeprowadzisz transakcje poprzez stronę internetową -417, -417 zbiera informacje o transakcjach, w które się angażujesz podczas przebywania na stronie internetowej oraz o Twojej innej aktywności na stronie. Informacje te mogą obejmować, bez ograniczeń, obszary strony internetowej, które odwiedzasz, rodzaj transakcji, treści, które przeglądasz, pobierasz lub wysyłasz, kwotę transakcji, informacje dotyczące płatności, wysyłki i rozliczeń, jak również charakter, ilość i cenę towarów lub usług, które wymieniasz oraz osoby lub podmioty, z którymi się komunikujesz lub prowadzisz transakcje.

Poczta elektroniczna i inne dobrowolne formy komunikacji

Użytkownik może również zdecydować się na komunikację z firmą -417 za pośrednictwem poczty elektronicznej, naszej witryny internetowej, telefonu, pisemnie lub w inny sposób. Zbieramy informacje zawarte w tych wiadomościach, które mogą być identyfikowalne osobiście.

Wykorzystanie danych

-417 może wykorzystywać dane osobowe zebrane za pośrednictwem swojej strony internetowej przede wszystkim do takich celów jak:

  • pomoc w ustaleniu i weryfikacji tożsamości użytkowników;
  • otwieranie, utrzymywanie, administrowanie i obsługa kont użytkowników lub ich członkostwa;
  • przetwarzanie, obsługa lub egzekwowanie transakcji oraz wysyłanie powiązanych komunikatów;
  • świadczenie usług i udzielanie wsparcia użytkownikom;
  • ulepszanie strony internetowej, w tym dostosowywanie jej do preferencji użytkowników;
  • dostarczanie użytkownikom aktualizacji produktów lub usług, powiadomień i ofert promocyjnych oraz innych informacji o -417 i jej podmiotach stowarzyszonych;
  • odpowiadanie na pytania, komentarze i instrukcje użytkowników;
  • utrzymanie bezpieczeństwa i integralności swoich systemów.

-417 wykorzystuje anonimowe informacje o przeglądaniu stron, zbierane automatycznie przez jej serwery, głównie w celu pomocy w administrowaniu i ulepszaniu swojej strony internetowej. -417 może również używać zbiorczych anonimowych informacji w celu dostarczenia informacji o swojej witrynie reklamodawcom, potencjalnym partnerom biznesowym i innym jednostkom nie związanym z nią. Ponownie, informacje te nie są identyfikowalne osobiście.

Udostępnienie danych

-417 nie udostępnia informacji umożliwiających identyfikację użytkownika stronom trzecim, które nie są powiązane, w celu wykorzystania ich w marketingu skierowanym bezpośrednio do użytkownika. -417 może korzystać z usług niepowiązanych firm, które pomagają jej w utrzymaniu i obsłudze strony internetowej lub z innych powodów związanych z prowadzeniem działalności, a firmy te mogą w tym celu otrzymać dane osobowe użytkownika. -417 może również ujawnić dane osobowe użytkownika w związku z wymogami prawnymi, takimi jak odpowiedź na autoryzowane wezwanie do sądu, żądanie rządowe lub dochodzenie, lub w inny sposób dozwolony przez prawo. Wreszcie, w miarę rozwoju działalności -417 może sprzedawać lub kupować aktywa korporacyjne, a w takich transakcjach informacje o klientach mogą być jednym z przekazywanych aktywów biznesowych. W przypadku nabycia przez firmę -417 jej działalności internetowej, lub zasadniczo wszystkich jej aktywów, informacje o klientach mogą być jednym z przekazywanych aktywów.

Wybór/Opt-Out

W celu świadczenia usług dla użytkownika, spółka -417 będzie wysyłać wiadomości związane z transakcjami, bezpieczeństwem lub administracją swojej strony internetowej. Od czasu do czasu -417 i jej podmioty stowarzyszone mogą również chcieć wysłać użytkownikowi inne wiadomości lub aktualizacje dotyczące spółki -417, jej podmiotów stowarzyszonych, ich promocji i innych działań. Jeśli nie chcesz otrzymywać od spółki -417 i jej podmiotów stowarzyszonych wiadomości niezwiązanych z transakcjami/bezpieczeństwem, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail zawierającej takie żądanie do działu obsługi klienta.

Jakość danych/dostęp

Spółka -417 umożliwia zmianę, aktualizację lub usunięcie informacji, które użytkownik może podać w opcjonalnym formularzu rejestracyjnym. Jeśli chcesz zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, wyślij wiadomość e-mail zawierającą prośbę do działu obsługi klienta.

Dostawa i podatki

Każdorazowo cena dostawy wynosi 10 EUR.

W większości przypadków wszelkie cła lub cła importowe są naliczane, gdy paczka dotrze do kraju docelowego. -417 nie ma kontroli nad tymi opłatami i nie możemy powiedzieć, jaki byłby koszt, ponieważ polityka celna i cła importowe różnią się znacznie w zależności od kraju. Ponieważ nie możemy przewidzieć, jakie będą te opłaty, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania najnowszych opłat przed złożeniem zamówienia. -417 nie jest w stanie opłacić tych opłat ani zwrócić żadnej z tych opłat.

Zwrot produktu:

Istnieje możliwość zwrotu produktu w oryginalnym opakowaniu w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Po otrzymaniu produktu odeślemy fakturę kredytową, którą będzie można użyć przy następnym zakupie.

Zmiany do niniejszej Polityki Prywatności

-417 zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub uzupełniania tej polityki w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w warunkach tej polityki, firma -417 zamieści na swojej stronie internetowej informację o tym fakcie wraz z linkiem do nowej polityki.