WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ONLINE LUB TELEFONICZNIE,

LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej “Witryną”) jest własnością i jest obsługiwana przez “Minus 417 Ltd.” (dalej “Minus 417”, “nas”, “my” lub “nasz”).

Niniejsze Warunki użytkowania i warunki zakupu oraz wszelkie zmiany lub uzupełnienia do nich, wraz z naszą Polityką prywatności (dalej “Umowa”)

tworzą prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Minus 417.

Niniejsza Umowa ma zastosowanie do każdego użycia strony internetowej, każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie, oraz,

korzystania lub prób korzystania z naszych produktów i usług (zwanych dalej “użytkowaniem”). Korzystanie przez Użytkownika z Witryny będzie wyglądało tak, jakby Użytkownik podpisał niniejszą Umowę.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ UMOWY, ZREZYGNUJ Z KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, NIE SKŁADAJ ZAMÓWIENIA I NIE UŻYWAJ PRODUKTU MINUS 417.

Spełnienie warunków

Aby korzystać z Witryny, musisz mieć 18 lat lub więcej i mieć prawo do zawarcia wiążącej umowy z nami i nie być pozbawiony możliwości jej zawarcia na mocy obowiązującego prawa.

Treści użytkownika

Zgodnie z niniejszą umową, użytkownik może przesyłać zdjęcia, komentarze, klipy wideo, recenzje i inne komunikaty oraz treści na Stronę (“Treści użytkownika”).

O ile nie wskażemy inaczej, zamieszczając lub przesyłając Treści użytkownika na Stronę internetową, użytkownik udziela Minus 417 prawa do używania, reprodukcji, modyfikacji, adaptacji, publikacji, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, dystrybucji i wyświetlania takich treści oraz nazwy przesłanej w związku z takimi treściami,

na całym świecie w dowolnych mediach znanych obecnie lub wymyślonych w przyszłości oraz do swobodnego wykorzystywania wszelkich pomysłów, koncepcji lub know-how zawartych w Treściach Użytkownika w dowolnym celu, w tym między innymi do opracowywania, produkcji, dystrybucji i marketingu produktów wykorzystujących takie informacje. Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do Treści Użytkownika;

& że Twoja Treść jest dokładna; & że wykorzystanie Twojej Treści nie narusza niniejszej Umowy i nie spowoduje szkody dla żadnej osoby lub podmiotu;

& że użytkownik zwolni Minus 417 z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia związane z Treścią użytkownika. Minus 417 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią.

Warunki użytkowania

Nie wolno korzystać z Witryny w sposób naruszający prawa innych osób lub ograniczający lub utrudniający innym osobom korzystanie z Witryny.

Nie możesz bez naszej uprzedniej pisemnej zgody robić wszystkiego, co następuje: kopiować, reprodukować, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, sprzedawać lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób treści pobranych ze Strony;

modyfikować, rozpowszechniać lub ponownie umieszczać jakichkolwiek treści w Witrynie w jakimkolwiek celu; ani wykorzystywać treści Witryny do jakichkolwiek celów komercyjnych,

nie zakłócać lub ingerować w bezpieczeństwo i / lub źródła Witryny, nie przesyłać żadnego rodzaju szkodliwych plików i / lub wirusów.

Nie korzystać z Witryny w jakikolwiek szkodliwy sposób, odnosząc się do wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z Witryny.

Prawa własności intelektualnej

Strona jest chroniona prawem autorskim, znakami towarowymi, patentami lub innymi prawami własności i przepisami. 

Minus 417 może usunąć treści, które wydają się naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innych osób. Ponadto Minus 417 może uniemożliwić dostęp użytkownikom, którzy wydają się naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innych osób.

Nic, co jest zawarte w niniejszej Umowie lub na stronie internetowej, nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek innej licencji lub prawa, wyraźnie, w sposób dorozumiany, przez zarzut,

lub w inny sposób na podstawie jakichkolwiek praw własności intelektualnej Minus 417 lub osób trzecich. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie są zastrzeżone.

Znaki towarowe

“Minus 417” jest dobrze znanym Znakiem Handlowym, jak również zarejestrowanym międzynarodowym TM (dalej: “TM”). Użytkownik nie ma prawa do używania TM w jakikolwiek sposób.

Korzystanie z TM bez uzyskania pisemnej zgody Minus 417 jest naruszeniem naszego prawa własności intelektualnej.

Informacje na stronie internetowej

Informacje (w tym, bez ograniczeń, porady i zalecenia) w Witrynie nie są przeznaczone do porady medycznej lub lekarskiej.

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek nowego leczenia należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Minus 417 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub działania spowodowane informacjami zawartymi na Stronie internetowej.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Witryna jest do użytku “AS IS” i “AS AVAILABLE” podstawy. Minus 417 zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych.

Minus 417 nie ponosi odpowiedzialności za to, że Strona spełni Państwa wymagania lub dostęp do Strony będzie nieprzerwany, bezpieczny lub pozbawiony błędów.

Minus 417 nie ponosi odpowiedzialności za wyniki i/lub implikacje, które można uzyskać z korzystania z Witryny.

Użytkownik zgadza się, że wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem strony są na własne ryzyko i że będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia

systemu komputerowego lub utratę danych spowodowaną przez te działania.

Linki

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych i/lub zasobów, w tym reklamodawców, nad którymi Minus 417 nie ma kontroli.

Linki te są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla użytkowników i nie powinny być interpretowane jako zatwierdzenie przez Minus 417 treści, elementów lub usług na tych stronach internetowych stron trzecich.

Zakupy

Minus 417 zastrzega sobie prawo, bez uprzedzenia, do zaprzestania lub zmiany cen specyfikacji produktów i / lub innych warunków zakupu i / lub cokolwiek innego na stronie internetowej.

Minus 417 postara się, ale nie będzie gwarantować, że ceny podane na stronie internetowej są prawidłowe, i opisać elementy dostępne na stronie internetowej tak dokładnie, jak to możliwe.

Jeśli produkt opisany na Stronie nie jest zgodny z opisem w momencie jego otrzymania, lub opakowanie na Stronie nie odpowiada otrzymanemu produktowi,

możesz zwrócić go do nas w nieużywanym i nieuszkodzonym stanie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Jeśli posiadasz kod promocyjny z mediów społecznościowych, reklam, innych (składający się z liter i cyfr, np.: FGD001), możesz go użyć wpisując na poziomie płatności, w polu zwanym kodem kuponu.[AP1] Po wpisaniu kodu promocyjnego (w terminie jego ważności) cena Twojego koszyka zostanie obniżona dla dokładnie tych pozycji, które są w promocji (np. niektóre pozycje zostaną obniżone o 30% od ceny wyjściowej).

Minus 417 zastrzega sobie prawo do odwołania każdej podanej oferty w celu poprawienia ewentualnych błędów, na każdym etapie zamówienia, nawet po obciążeniu karty kredytowej.

Jeśli zamówisz produkt, płatność musi być otrzymana przez Minus 417 przed przyjęciem zamówienia przez Minus 417.

Aby przeglądać produkty w walucie kraju lokalnego, Klient na stronie głównej może

zmienić walutę. Waluta płatności zależy od kraju dostawy, powiązana jest z konkretną platformą płatniczą i pobierana od lokalnego dystrybutora (np. jeśli walutą lokalną będzie EUR, to płatność będzie dokonywana w EUR).

Minus 417 może wymagać dodatkowych informacji dotyczących zamówienia, jeśli nie podano wszystkich wymaganych informacji, a także może anulować lub ograniczyć zamówienie w dowolnym momencie po jego złożeniu.

Zamówienie jest wyraźnie uwarunkowane akceptacją niniejszej Umowy. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zamówienia, autoryzacji użytkownika i formy płatności, niezwłocznie zlokalizujemy zamówiony przedmiot, aby umieścić go w kolejce do wysyłki. Wszystkie pozycje są uzależnione od dostępności.

Będziemy niezwłocznie informować, jeśli produkt, który zamówiłeś nie są dostępne i możemy zaoferować alternatywny produkt w przybliżeniu równej jakości i wartości.

Minus 417 nie przyjmuje zamówień od dealerów, hurtowników lub klientów, którzy zamierzają odsprzedać przedmioty oferowane na stronie internetowej.

Jeśli Minus 417 odkryje, że użytkownik składa zamówienia z zamiarem odsprzedaży przedmiotów oferowanych na stronie internetowej, natychmiast anuluje zamówienie, zawiesi lub zlikwiduje konto użytkownika i podejmie wszelkie dostępne środki prawne od użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli odkryjemy, że zamówienie zostało złożone przy użyciu fałszywych lub skradzionych kart,

Minus 417 będzie również zgłosić do federalnych, stanowych i / lub lokalnych organów ścigania.

Wysyłka i ryzyko

Minus 417 doda opłaty za wysyłkę i obsługę do zamówienia. O ile nie zaznaczono inaczej, Minus 417 będzie korzystać z komercyjnych przewoźników wysyłkowych, aby wysłać produkty w rozsądnym czasie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zamówienia.

Czas dostawy jest jedynie spekulacją, za którą Minus 417 nie ponosi odpowiedzialności.

Użytkownik rozumie, że dostępność produktów może być ograniczona, a poszczególne produkty mogą nie być dostępne do dostawy, w którym to przypadku produkty zostaną dostarczone, gdy staną się dostępne.

Jeśli realizacja zamówienia będzie opóźniona (od daty określonej w momencie składania zamówienia lub, jeśli data nie została określona, ponad 30 dni od daty złożenia zamówienia), Minus 417 spróbuje skontaktować się z Użytkownikiem.

Jeśli Minus 417 nie może skontaktować się z użytkownikiem lub użytkownik nie chce już otrzymać przedmiotu, Minus 417 anuluje zamówienie i niezwłocznie zwróci oferowaną kwotę,

i dokona tego w ciągu 14 dni roboczych, jeśli zamówienie zostało złożone przy użyciu karty kredytowej osoby trzeciej, takiej jak Visa lub Mastercard. Minus 417 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki związane z opóźnieniem w wysyłce lub dostawie. Ryzyko utraty i tytuł własności takich przedmiotów przechodzą na użytkownika w momencie dostarczenia ich przez nas do przewoźnika.

Minus 417 może odrzucić zamówienia, w których podany adres dostawy znajduje się poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Podatek od sprzedaży będzie w zależności od kraju, z którego zamówienie zostało złożone. Informacje dotyczące płatności będą Twoje lub do których jesteś upoważniony.

Minus 417 ma prawo do anulowania zamówienia według własnego uznania, uznając za stosowne.

Zamówienia międzynarodowe

Minus 417 może zdecydować się na przyjęcie zamówień na zakup swoich produktów od mieszkańców spoza Stanów Zjednoczonych,

przyjęcie takich zamówień i sprzedaż takich produktów będzie podlegać prawu właściwemu dla kraju, z którego zamówienie zostało złożone.

Użytkownik jest zobowiązany i odpowiedzialny do podawania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji dotyczących swojego konta rozliczeniowego. Użytkownik nie będzie miał roszczeń w tym zakresie.

Polityka zwrotów

Minus 417 zwróci Ci zapłatę, jeśli produkt zostanie zwrócony lub anulowany w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego produktu, jeśli został on zakupiony za pośrednictwem firmy kredytowej,

i tylko wtedy, gdy produkt jest nieużywany i nieuszkodzony. Jeśli nie masz pewności co do swojego prawa do zwrotu produktu, możesz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania pomocy.

Podpisy elektroniczne

Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na akceptację wszystkich informacji elektronicznych i przekazywanych, takich jak umowy na Stronie, które będą dostarczane do użytkownika za pomocą środków elektronicznych, takich jak e-mail

i będą miały taką samą moc i skutek, jak gdyby były one w formie pisemnej i podpisane przez stronę. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że klikając “PRZEŚLIJ”, “POBIERZ”, “AKCEPTUJĘ”

lub podobne linki, użytkownik składa prawnie wiążący podpis elektroniczny i zawiera prawnie wiążącą umowę, które są ważne w każdej jurysdykcji.

Komunikacja

Użytkownik zgadza się, że wszystkie rozmowy telefoniczne z Minus 417 będą nagrywane. Użytkownik potwierdza, że wszelkie informacje kontaktowe podane przez niego są prawdziwe i dokładne.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie połączeń telefonicznych, wiadomości e-mail, nagranych wcześniej wiadomości głosowych i/lub połączeń automatycznych (w tym wiadomości tekstowych) od lub w imieniu Minus 417 dotyczących niniejszej Umowy, dowolnego zakupu lub transakcji z Minus 417,

spraw związanych z kontem użytkownika (w tym windykacji należności) oraz promocji dotyczących produktów Minus 417. Komunikaty te mogą być przekazywane przez lub w imieniu Minus 417,

nawet jeśli numer telefonu jest zarejestrowany na jakiejkolwiek stanowej lub federalnej liście “Do Not Call”. Minus 417 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, które mogą powstać w związku z tym.

Minus 417 może uzyskać, a użytkownik wyraża zgodę na kontakt z Minus 417 na adresy e-mail, adresy pocztowe lub adresy wysyłkowe i numery telefonów podane przez użytkownika bezpośrednio lub uzyskane w inny zgodny z prawem sposób, np. poprzez śledzenie osób nieuprawnionych.

Użytkownik zgadza się powiadomić Minus 417 w ciągu 30 dni o wszelkich zmianach danych kontaktowych za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik rozumie i zgadza się, że w żadnym wypadku Minus 417, ani żadna osoba prawna z nim związana, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.

Obejmuje to, bez ograniczeń, utratę możliwości korzystania, utratę zysków, utratę danych, utratę dobrej woli, koszty alternatywnego świadczenia usług lub jakiekolwiek inne pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody.

Ma to zastosowanie niezależnie od sposobu spowodowania szkody i jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności, czy to z tytułu naruszenia umowy, czynu niedozwolonego (w tym ścisłej odpowiedzialności za zaniedbanie) lub w inny sposób wynikający z korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej, przedmiotów zakupionych na stronie lub kosztów alternatywnych usług lub sekcji.

Odszkodowanie

W wyniku lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z Witryny, i / lub informacji, które użytkownik przesyła lub przekazuje za pośrednictwem witryny, i / lub prywatności,

 czynu niedozwolonego lub innych roszczeń związanych z przekazaniem Minus 417 danych osobowych, które nie są własnością użytkownika, niezgodnie z niniejszą Umową, i / lub naruszeniem przez użytkownika niniejszej Umowy, użytkownik oświadcza i zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Minus 417, jej akcjonariuszy, dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów, co-branders, dostawców, spółek zależnych i stowarzyszonych, z i przed wszelką odpowiedzialnością, straty, roszczenia, żądania, spory, szkody i koszty wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, uzasadnione honoraria adwokackie i koszty postępowania sądowego i wszystkich innych i wszelkich innych szkód, które mogą być spowodowane z powyższych.

Środki zaradcze

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia lub zagrożenia naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy, będziemy uprawnieni do ubiegania się o nakaz i / lub inne sprawiedliwe zadośćuczynienie powstrzymujące takie naruszenie.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako zakazujące Minus 417 korzystania z innych dostępnych środków prawnych.

Żadne opóźnienie Minus 417 w korzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego na mocy niniejszej umowy nie działa jako zrzeczenie się tego prawa lub środka zaradczego ani nie wpływa na zdolność Minus 417 do późniejszego korzystania z tego prawa lub środka zaradczego.

Każde zrzeczenie się musi być uzgodnione przez Minus 417 na piśmie.

Zakończenie działalności Strony

Użytkownik akceptuje i zgadza się, że Minus 417 może, bez uprzedzenia, w każdej chwili i według własnej decyzji, zakończyć lub zawiesić działanie Witryny lub korzystanie z niej przez Użytkownika z dowolnego powodu, który Minus 417 uzna za stosowny, a Minus 417 nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za skutki takiego zakończenia lub zawieszenia.

W przypadku zakończenia korzystania z Witryny lub dostępu do niej, użytkownik zgadza się, że niniejsza Umowa obowiązuje niezależnie od takiego zakończenia.

Wszelkie oświadczenia, gwarancje i zobowiązania do odszkodowania złożone lub podjęte przez Użytkownika przetrwają anulowanie lub zamknięcie konta lub relacji z Minus 417.

Wyłączna jurysdykcja

Uprawnione sądy w Tel-Avivie, Izrael mają wyłączne prawo do rozpatrywania wszelkich sporów dotyczących niniejszej umowy, jej interpretacji i wykonania.

Aktualizacja warunków niniejszej umowy

Minus 417 może zmienić i / lub aktualizacji niniejszej umowy, od czasu do czasu, według własnego uznania, bez powiadomienia użytkownika. Dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację wszelkich zmian.

Przenoszenie umowy na strony trzecie

Minus 417 może przypisać, przenieść lub podzlecić dowolne z naszych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy dowolnej osobie trzeciej według naszego uznania.

Niniejsza umowa zastępuje wszelkie inne warunki wcześniej opublikowane przez nas i wszelkie inne oświadczenia lub oświadczenia złożone przez nas użytkownikowi, ustnie, pisemnie lub w inny sposób.

[email protected]

+972-3-6774449

P.O.B 3082 PETAH TIKVA 4951606

Izrael